Zmiany w przepisach dotyczących pośredników w obrocie nieruchomościami

Zmiany w przepisach dotyczących pośredników w obrocie nieruchomościami

Polski rząd przygotował tzw. ustawę deregulacyjną, wprowadzającą zmiany w wykonywaniu niektórych zawodów. Prezydent 9 lipca podpisał ustawę deregulacyjną, która obejmuje także zawody związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podpisana ustawa w znacznej mierze wpływa na dotychczasowe uwarunkowania prawne dotyczące wykonywania takich zawodów, jak pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości. Zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. Eksperci z branży nieruchomości ubolewają, że zmieniona ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera jedynie szczątkowe zapisy, które niewątpliwie będą budziły wątpliwości i różnorodne interpretacje. Pośredników w obrocie nieruchomościami obowiązywać będzie m.in. ust. 3. art. 180., który mówi o tym, że to pisemna umowa pośrednictwa będzie określała zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Regulacje dla pośredników zawierają także ust. 3. i 4. artykułu 181. Z kolei do zarządców nieruchomości skierowane są ust. 2. art. 184., ust. 3. i 4. art. 186. oraz art. 186a. Eksperci przewidują, że nieprecyzyjne zapisy ustawy powodować będą liczne niejasności i wątpliwości, wprowadzą chaos na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Będą także kłopotliwe dla klientów, którzy nie mają gwarancji odpowiedniej jakości usług przy korzystaniu z pomocy pośrednika.