Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Pierwszym krokiem do budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach jest podpisanie 19 lipca br. umowy na realizację pierwszego etapu budowy projektu. Celem projektu jest umożliwienie dostępu obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom do wiarygodnych i aktualizowanych na bieżąco wiadomości o nieruchomościach. Będzie to możliwe dzięki elektronicznemu przekazywaniu danych między systemem ewidencji gruntów i budynków a systemem Nowej Księgi Wieczystej, bazą PESEL, danymi z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości, TERYT i REGON GUS oraz Krajowego Systemu Ewidencji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System ma być oparty o centralne repozytorium, przechowujące kopie danych z ewidencji gruntów i budynków, przekazywane przez ośrodki przy starostwach powiatowych całego kraju. Pierwsza faza przygotowywanego projektu obejmie swym zasięgiem 52 powiaty. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do budowy systemu teleinformatycznego. Zostaną także wybrani wykonawcy, którzy podejmą się modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja będzie przeprowadzana we współpracy ze starostwami, które objęte zostały uczestnictwem w projekcie. Projekt budowy systemu finansowany jest ze środków unijnych. Całkowite koszty są szacowane na 66 mln złotych.