Zbiorowy System Zarządzania Jakością

Zbiorowy System Zarządzania Jakością

Na rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawił się nowy system, opisujący uniwersalne procedury obowiązujące we wszystkich biurach, które go podpisały. Zbiorowy System Zarządzania Jakością to projekt przygotowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz 36 biur pośrednictwa. Na ten system składają się powiązane ze sobą procesy i procedury oraz wzory dokumentów. Opisane procedury obejmują m.in. takie zagadnienia, jak rozpoznanie potrzeb klienta, zawarcie umowy pośrednictwa, przygotowywanie ofert sprzedaży czy wynajmu, podpisywanie umów, uzgadnianie warunków, weryfikacja stanu prawnego obiektu, badanie opinii klientów. Oprócz tego w Systemie opisano procedury zarządzania zasobami, a także nadzorowania i udoskonalania samego Systemu. System jest już dostępny przez Internet i można z niego korzystać po zalogowaniu. Taka forma dostępu do Systemu została podyktowana troską o wygodę użytkowników, których jest na chwilę obecną około 300. Dostęp poprzez sieć internetową sprawia, że szybko można dotrzeć do zaktualizowanych procedur oraz dokumentów. Dla zalogowanych użytkowników dostępne są takie elementy Systemu, jak Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury i dokumenty, a także struktura organizacyjna. Uczestnicy projektu mogą wnioskować o wprowadzenie zmian, które uznają za potrzebne do usprawnienia działania Systemu.