Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie

Podczas budowania domu potrzebnych jest wiele materiałów, elementów budowlanych, sprzętów narzędzi. Jednym bardzo ważnym elementem jest zaprawa murarska. Choć zajmuje ona około 67% muru, to bez wątpienia jest to bardzo istotny element. Od tego jak zostanie wykonana mieszkanka oraz jego prawidłowe ułożenie zależeć będzie od nośności oraz od trwałości muru. Czym powinna się charakteryzować prawidłowo wykonana zaprawa murarska? Przede wszystkim powinna mieć odpowiednią przyczepność do podłoża. Więc krótko musi dobrze przylegać do podłoża oraz nie może od niej odpadać. Ta przyczepność jest warunkiem który decyduje o trwałości naszego muru. Każda zaprawa budowlana powinna posiadać takie parametry techniczne, bo w ten sposób będzie spełniała wszystkie warunki normowe. Poza tym również musi się ona charakteryzować małą nasiąkliwością oraz dużą ciepłochłonnością oraz mrozoodpornością. Kiedy czytamy ten artykuł to tak naprawdę pojawia się przed nami pewne pytanie. Czym tak właściwie jest zaprawa murarska? Jest to mieszanina spoiwa, kruszywa drobnego wody oraz ewentualnych dodatków, które mają mieć jakąś swoją funkcję. Podstawową cechą zaprawy budowlanej jest jej marka. To ona klasyfikuje ją pod względem jej wytrzymałości na ściskanie. Wyróżnia się kilka rodzajów zaprawy budowlanej, która każda z nich posiada swoje funkcje i przeznaczenie.