Wymagania klasy odporności

Wymagania klasy odporności

Jest wiele wymagań, które dotyczą klasy odporności pożarowej budynku. Są one przedstawione w ustawie, gdzie jest przedstawione, ze takie wymagania nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, reakcji indywidualnej, zagrodowych, do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym także mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych. Poza tym nie dotyczą one budynków wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych. Możemy tutaj zaliczyć budynki o kubaturze brutto do 1000 metrów sześciennych przeznaczonych do wykonywania zawodu, działalności usługowej, handlowej, stanowiącej cześć mieszkalną. Poza tym budynki o kubaturze brutto do 1500 metrów sześciennych, które są przeznaczone do celów rustyki, jak wypoczynku. Zalicza się to także do budynków gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, jak i gospodarstwach leśnych. Wymagania przeciwpożarowe nie tyczy się także budynków wolno stojących, garaży, o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2. Nie są one zaliczone do wymagań klasy odporności. W klasach odporności przekonujemy się o tym, że przedstawiają określone materiały budowlane na wysokim poziomie jakości. Dlatego warto jest na nich polegać. Powinniśmy w takim stopniu zainteresować się drzwiami, jak i oknami, które staramy się zainstalować do naszego mieszkania.