Pierwszy krok – posadowienie

Nawet dzieci wiedzą, że żadnego domu nie można postawić ot tak, na pierwszym lepszym terenie bez uprzedniego przygotowania gruntu. Posadowienie, bo tak brzmi prawidłowa nazwa czynności związana z pracami wykonywanymi przed rozpoczęciem właściwej budowy, to zarówno projektowe rozwiązanie fundamentów, oraz sposób przekazania obciążeń od fundamentów na podłoże gruntowe. Mówiąc bardziej obrazowo, zanim powstaną fundamenty, koniecznie należy zbadać właściwości geotechniczne podłoża i na tej podstawie przygotować plan fundamentowy, który poza uwarunkowaniami gruntu uwzględnia także wielkość przyszłego obiektu, jego przeznaczenie, technologię wykorzystywaną w trakcie budowy, a także warunki użytkowania nieruchomości. Kiedy plany posadowienia są już kompletne, można rozpocząć roboty ziemne (zwykle są to wykopy wykonywane mechanicznie na gruncie przeznaczonym pod budowę), przygotować szalunki ciesielski, wykonać między innymi: ławy żelbetonowe, ściany fundamentów, instalacje przeciwwilgociowe oraz izolacje cieplne. Ściany gotowych fundamentów zasypywane są gruntem z wykopów i dodatkowo wykonuje się wzmocnienie poprzez mechaniczne zagęszczanie warstwami. Proces posadowienie może być nieco inny w różnych warunkach, jednak zawsze musi być starannie i precyzyjnie wykonany, aby w przyszłości uniknąć problemów.