Okazjonalne wynajmowanie nieruchomości

Okazjonalne wynajmowanie nieruchomości

W okresie wakacyjnym tradycyjnie pojawiła się duża rotacja na rynku najmu. Właściciele nieruchomości powinni dobrze zapoznać się z prawami, jakie im przysługują, by ustrzec się przed nadużyciami ze strony nieuczciwych najemców. Ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera opis najmu okazjonalnego, chroniący właścicieli przed oszustwami. Wynajęcie lokalu mieszkalnego oznacza, że właściciel traci swobodny dostęp do swojej nieruchomości, gdyż musi zostać zachowany mir domowy najemców. Taki zapis ustawy nie pozwala na usunięcie lokatorów nawet w przypadku, gdy nie wywiązują się ze zobowiązań zawartych w umowie najmu. Właściciel nieruchomości nie może dokonać eksmisji na bruk, a jedynie wszcząć postępowanie administracyjne. Może się ono toczyć nawet kilka lat. Najem okazjonalny pozwala uchronić się przed tego typu sytuacjami. Umowa tego typu wyklucza część zapisów ustawy o ochronie lokatorów. Skuteczne wypowiedzenie umowy przez właściciela pozwala na przeprowadzenie eksmisji w trybie przyśpieszonym, w przypadku gdy najemca nie chce dobrowolnie wyprowadzić się z mieszkania. Z umowy o najmie okazjonalnym mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nie mogą oni prowadzić działalności gospodarczej. Tego typu umowa może być zawarta tylko na czas określony, nie dłużej niż na 10 lat.