Konieczność posiadania rachunku powierniczego

Konieczność posiadania rachunku powierniczego

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego jest konieczność posiadania rachunku powierniczego. Obserwatorzy rynku nieruchomości są zgodni co do tego, że wprowadzenie tej ustawy wyeliminuje z rynku mniejsze firmy, pozostawiając tylko duże i średnie. Z taką opinią zgadzają się zarówno eksperci rynkowi, deweloperzy, jak i przedstawiciele banków. Ustawa ta jest więc bardzo kontrowersyjna. Rachunek powierniczy (zamknięty lub otwarty) zobowiązuje nabywcę mieszkania lub domu, korzystającego z usług dewelopera, do wpłacenia pieniędzy jeszcze przed sfinalizowaniem inwestycji. W ten sposób banki uzyskują możliwość kontrolowania inwestycji. Polega to na tym, że w przypadku rachunku otwartego uruchamiają pieniądze zależnie od postępów prac przy inwestycji, a w przypadku rachunku zamkniętego – trzymają pieniądze na rachunku do chwili jej zakończenia. Ustawa ta pozwala więc lepiej chronić interesy nabywców mieszkania, którzy nie muszą już obawiać się o utratę pieniędzy powierzonych deweloperom. Taka forma przelewania pieniędzy powoduje, że finansowana jest z nich konkretna inwestycja, której oczekuje inwestor, a nie inne wydatki grupy kapitałowej, do której należy pośrednik. Jednak rachunki powiernicze są złym rozwiązaniem z punktu widzenia firm deweloperskich, gdyż niekiedy nawet samo ich otwarcie sprawia problemy.