Jak budowano w Egipcie

Jak budowano w Egipcie

Kiedy zastanawiamy się nad budownictwem egipskim, na myśl przychodzą nam przede wszystkim piramidy, które były grobowcami faraonów i wyższych urzędników egipskich. Tymczasem nasza wiedza na temat domów zwykłych ludzi jest bardzo niewielka. Dlaczego? Przede wszystkim przyczyną jest to, że niewiele z takich budowli przetrwało. O ile piramidy, egipskie świątynie i domy dla najbogatszych powstawały z trwałych materiałów, o tyle domy ludzi ubogich, jak wszędzie na świecie były tworzone z materiałów nietrwałych i dlatego po prostu nie przetrwały. Najczęściej do tego celu wykorzystywano ił, który pochodził z życiodajnego Nilu. Równie powszechna była glina, suszona na gorącym egipskim słońcu i trzcina. Zwykły dom egipski ubogiego człowieka nie posiadał nawet otworów okiennych. Ponieważ całe życie przebiegało głównie na ulicach, dom służył jedynie do schronienie w czasie nocy. Cały kunszt budownictwa widać dopiero w piramidach. Do dzisiaj jesteśmy zdumieni, jak potężne bloki kamienia można było wznosić na takie duże wysokości, głównie dzięki siłą mięśni ludzkich.