Gotowa zaprawa murarska

Gotowa zaprawa murarska

Rozwój chemii budowlanej spowodował, że można wyróżnić kilka rodzajów gotowanych zapraw murarskich, a dokładnie trzy. Jest to tradycyjna zaprawa do murowania, zaprawa do murowania na cienkie spoiny oraz zaprawy ciepłochronne. Zaprawa cienkowarstwowa, czyli na cienkie spoiny jak najbardziej ostatnio cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest ona w szczególności stosowana do murowania ścian z betonu komórkowego bądź też bloczków lub cegieł silikatowych. Ten rodzaj zaprawy murarskiej jest wręcz niezbędny, zwłaszcza gdy dom ma powstać z betonu komórkowego lub też z bloczków i cegieł silikatowych. Cienka spoina może zostać wykorzystana tylko w takich elementach ściennych, gdzie zostały one wyprodukowane z dużą dokładnością wymiarów. Dlaczego? Bo ściana do której zastosuje się spoinę może bowiem mieć tylko szerokość zaledwie od 1 do 5 mm. Murowanie na cienką spoinę wymaga jak najbardziej precyzji. Pierwsza ściana bloczków musi zostać odpowiednio i starannie wypoziomowana. Dlaczego tak jest? Bo nie ma najmniejszej wątpliwości, że kolejne ściany nie uda się aż tak bardzo skorygować jak tą pierwszą. Zaprawa na cienką spoinę również inaczej nazywana jest jako zaprawa klejowa , która przeznaczona jest do łączenia elementów o dokładnych wymiarach. Zaprawy te nakładane są za pomocą pracy zębatej lub też specjalnych dozowników, czyli tak zwanych skrzynek.