Dobre wieści dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Dobre wieści dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Blisko połowa pośredników w obrocie nieruchomościami jest przekonana, że przychody biur pośrednictwa w drugiej połowie roku zwiększą się. Takie są wnioski z analizy, jaką przeprowadzono wśród pracowników biur pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Zbierano także informacje o przychodach biur. Jak się okazało, 38 proc. respondentów zauważyło, że przychód w I kwartale 2013 r. był podobny do przychodu w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei 15 proc. badanych zauważyło wzrost przychodu o 10 proc., a 7,5 proc. o 20 proc. Jak się okazało, 22 proc. przychodu biur stanowią zyski z pośrednictwa w najmie lokali. Na rynek nieruchomości w Polsce z pewnością wpłyną też pozytywne wieści z USA. Tam ceny nieruchomości od jakiegoś czasu rosną. Rynek ten w ciągu ostatnich 15 lat uległ poważnym przeobrażeniom. Udostępniono wszystkim zainteresowanym informacje, które do tej pory były dostępne jedynie dla pośredników i biur. Teraz szerokie szersze ludzi zainteresowanych nabyciem, sprzedażą lub wynajmem nieruchomości mają do nich nieograniczony dostęp za pośrednictwem stron internetowych. To posunięcie zmieniło w znacznym stopniu sytuację na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie nie ograniczając zainteresowania pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Z usług pośredników korzysta bowiem aż 87 proc. osób zainteresowanych obrotem nieruchomościami.