Dobre i złe strony okazjonalnego najmowania mieszkań

Dobre i złe strony okazjonalnego najmowania mieszkań

Właściciele lokali mieszkaniowych, pragnący wynająć swoją nieruchomość, mogą skorzystać z umowy najmu okazjonalnego. Pozwala ona w dużym stopniu ochronić się przed nadużyciami ze strony nieuczciwych lokatorów. Z tego typu formy wynajmowania mieszkań mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej. Umowy o najmie okazjonalnym nie obowiązuje część zapisów z ustawy o ochronie lokatorów. Oznacza to, że ma ona wiele zalet z punktu widzenia właściciela nieruchomości. Pozwala m.in. na przyśpieszoną eksmisję w przypadku niewywiązywania się lokatora z umowy. Jednak regulacje prawne sprawiają, że właściciel decydujący się na wynajęcie mieszkania na podstawie umowy o najem okazjonalny, ma ograniczone grono osób, którym może swój lokal wynająć. Tego typu umowy nie można bowiem zawrzeć z osobą, która nie ma alternatywnego mieszkania, do którego można ją eksmitować, chce wynająć lokal do celów innych niż mieszkaniowe, nie zamierza rezygnować z przywilejów zagwarantowanych przez ustawę o ochronie lokatorów, a także chciałaby zawrzeć umowę na czas nieoznaczony. Tak więc właściciel wybierający tę formę wynajęcia nieruchomości musi liczyć się z tym, że krąg potencjalnych zainteresowanych zmaleje. Tym samym osoba poszukująca lokalu do wynajęcia ma większe możliwości negocjacji warunków umowy, w tym np. wysokości czynszu.