podstawowa wiedza

Eksmisja w przypadku najmu okazjonalnego

Eksmisja w przypadku najmu okazjonalnego

Zawarcie z lokatorem umowy o najmie okazjonalnym daje właścicielowi nieruchomości możliwość wyeksmitowania go w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań. Najpierw właściciel musi rozwiązać umowę lub skutecznie ją wypowiedzieć. Jeżeli mimo to lokator nie ma zamiaru dobrowolnie opuścić wynajmowanego lokalu mieszkalnego, właściciel ma prawo do rozpoczęcia procesu eksmisji. Najpierw musi on wystosować żądanie na piśmie, z potwierdzonym urzędowo własnoręcznym podpisem. Tego typu żądanie musi zawierać takie elementy, jak wskazanie właściciela oraz najemcy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego oraz powodu jej rozwiązania, określenie terminu, nie krótszego niż 7 dni od daty doręczenia żądania, kiedy to osoba wynajmująca ma opuścić zajmowany lokal. Jeżeli po upływie tego terminu lokatorzy nie opuszczą mieszkania, właściciel ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, w którym lokator zobowiązał się do opuszczenia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego. Właściciel musi do wniosku dołączyć takie dokumenty, jak żądanie opuszczenia lokalu, potwierdzenie prawa własności do mieszkania, potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego. Taki rodzaj umowy jest więc bardzo korzystny dla właściciela nieruchomości. Pozwala bowiem w prostszy sposób pozbyć się nieuczciwego lokatora.

Bezpieczny najem lokalu mieszkalnego

Bezpieczny najem lokalu mieszkalnego

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przeprowadza akcję BEZPIECZNY NAJEM. Celem akcji jest ochrona osób wynajmujących lokale mieszkaniowe. Tradycyjnie to w sierpniu i wrześniu rozpoczyna się największy ruch na rynku wynajmowanych nieruchomości. Generują go głównie studenci, którym nie udało się dostać do akademika. Niedoświadczeni przyszli najemcy mogą łatwo paść ofiarą oszustwa. Często jest tak, że nie posiadają oni wystarczającej wiedzy co do konstrukcji umów, cen obowiązujących na rynku czy ogólnej sytuacji związanej z wynajmowaniem nieruchomości. Przeprowadzana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości akcja ma na celu pomoc niedoświadczonym osobom przy poszukiwaniu lokalu do wynajęcia oraz przy bezpiecznym zawarciu transakcji, kończącej się podpisaniem umowy. W celu skorzystania z pomocy pośrednika należy wejść na stronę PFRN i wyszukać biura nieruchomości, znajdujące się w miejscowości, w której osoba chce wynająć mieszkanie. Następnie należy skontaktować się z wybranym przez siebie biurem, które ma w ofercie interesujące poszukującego lokalu mieszkanie. Z akcji może skorzystać także osoba, która już znalazła dla siebie odpowiedni lokal. Może ona poprosić o pomoc pośrednika w przeprowadzaniu transakcji wynajmu mieszkania. Odpowiednio przeszkolony pośrednik pomoże niedoświadczonej osobie ustrzec się przed różnego rodzaju pułapkami czyhającymi na osoby poszukujące lokalu do wynajęcia.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Pierwszym krokiem do budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach jest podpisanie 19 lipca br. umowy na realizację pierwszego etapu budowy projektu. Celem projektu jest umożliwienie dostępu obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom do wiarygodnych i aktualizowanych na bieżąco wiadomości o nieruchomościach. Będzie to możliwe dzięki elektronicznemu przekazywaniu danych między systemem ewidencji gruntów i budynków a systemem Nowej Księgi Wieczystej, bazą PESEL, danymi z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości, TERYT i REGON GUS oraz Krajowego Systemu Ewidencji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System ma być oparty o centralne repozytorium, przechowujące kopie danych z ewidencji gruntów i budynków, przekazywane przez ośrodki przy starostwach powiatowych całego kraju. Pierwsza faza przygotowywanego projektu obejmie swym zasięgiem 52 powiaty. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do budowy systemu teleinformatycznego. Zostaną także wybrani wykonawcy, którzy podejmą się modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja będzie przeprowadzana we współpracy ze starostwami, które objęte zostały uczestnictwem w projekcie. Projekt budowy systemu finansowany jest ze środków unijnych. Całkowite koszty są szacowane na 66 mln złotych.

Konieczność posiadania rachunku powierniczego

Konieczność posiadania rachunku powierniczego

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego jest konieczność posiadania rachunku powierniczego. Obserwatorzy rynku nieruchomości są zgodni co do tego, że wprowadzenie tej ustawy wyeliminuje z rynku mniejsze firmy, pozostawiając tylko duże i średnie. Z taką opinią zgadzają się zarówno eksperci rynkowi, deweloperzy, jak i przedstawiciele banków. Ustawa ta jest więc bardzo kontrowersyjna. Rachunek powierniczy (zamknięty lub otwarty) zobowiązuje nabywcę mieszkania lub domu, korzystającego z usług dewelopera, do wpłacenia pieniędzy jeszcze przed sfinalizowaniem inwestycji. W ten sposób banki uzyskują możliwość kontrolowania inwestycji. Polega to na tym, że w przypadku rachunku otwartego uruchamiają pieniądze zależnie od postępów prac przy inwestycji, a w przypadku rachunku zamkniętego – trzymają pieniądze na rachunku do chwili jej zakończenia. Ustawa ta pozwala więc lepiej chronić interesy nabywców mieszkania, którzy nie muszą już obawiać się o utratę pieniędzy powierzonych deweloperom. Taka forma przelewania pieniędzy powoduje, że finansowana jest z nich konkretna inwestycja, której oczekuje inwestor, a nie inne wydatki grupy kapitałowej, do której należy pośrednik. Jednak rachunki powiernicze są złym rozwiązaniem z punktu widzenia firm deweloperskich, gdyż niekiedy nawet samo ich otwarcie sprawia problemy.

Dobre wieści dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Dobre wieści dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Blisko połowa pośredników w obrocie nieruchomościami jest przekonana, że przychody biur pośrednictwa w drugiej połowie roku zwiększą się. Takie są wnioski z analizy, jaką przeprowadzono wśród pracowników biur pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Zbierano także informacje o przychodach biur. Jak się okazało, 38 proc. respondentów zauważyło, że przychód w I kwartale 2013 r. był podobny do przychodu w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei 15 proc. badanych zauważyło wzrost przychodu o 10 proc., a 7,5 proc. o 20 proc. Jak się okazało, 22 proc. przychodu biur stanowią zyski z pośrednictwa w najmie lokali. Na rynek nieruchomości w Polsce z pewnością wpłyną też pozytywne wieści z USA. Tam ceny nieruchomości od jakiegoś czasu rosną. Rynek ten w ciągu ostatnich 15 lat uległ poważnym przeobrażeniom. Udostępniono wszystkim zainteresowanym informacje, które do tej pory były dostępne jedynie dla pośredników i biur. Teraz szerokie szersze ludzi zainteresowanych nabyciem, sprzedażą lub wynajmem nieruchomości mają do nich nieograniczony dostęp za pośrednictwem stron internetowych. To posunięcie zmieniło w znacznym stopniu sytuację na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie nie ograniczając zainteresowania pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Z usług pośredników korzysta bowiem aż 87 proc. osób zainteresowanych obrotem nieruchomościami.

Uwaga, remont

Uwaga, remont

Polskie budownictwo jest w głębokiej stagnacji. Od lat nic się nie buduje co miało by masowe zastosowanie dla prostych ludzi, których zwyczajnie nie stać na wybudowanie się, kupno mieszkania. Można narzekać na dawny ustrój, ale wtedy wybudowano 90 procent polskich budowli, w których obecnie mieszkamy. Aż strach pomyśleć, gdzie teraz mielibyśmy mieszkać. Może należałoby powielić prawo norweskie, które dopuszcza rozbicie namiotu w dowolnym miejscu użytku publicznego. W naszym kraju się nie buduje, ale głównie remontuje. To zło konieczne. Wiele polskich bloków wymaga kapitalnych remontów. W wielu osiedlach kładzie się na ścianach izolacje i nową elewacje. Pierwsza zatrzymuje ciepło w zimie, a w lato nie przepuszcza ciepła do środka, więc w pomieszczeniu wewnętrznym panuje temperatura pokojowa. W drugim przypadku coraz częściej pozwala się na wariacje kolorystyczne, gdyż wszyscy mamy już dość szarych, polskich bloków. Trzeba dać im nowe życie. Oczywiście remonty to nie tania sprawa, więc zanim się na niego zdecydujemy, należy sprawdzić wiele ofert i wybrać najlepszą. Nie należy zapominać, że idealna oferta to taka, która zawiera równowagę pomiędzy ceną a jakością wykonania. Trzeba też dokładnie kontrolować budowlańców, gdyż ci mają tendencje to zamieniania materiałów. Jednak dzieje się to coraz rzadziej.

Dobre i złe strony okazjonalnego najmowania mieszkań

Dobre i złe strony okazjonalnego najmowania mieszkań

Właściciele lokali mieszkaniowych, pragnący wynająć swoją nieruchomość, mogą skorzystać z umowy najmu okazjonalnego. Pozwala ona w dużym stopniu ochronić się przed nadużyciami ze strony nieuczciwych lokatorów. Z tego typu formy wynajmowania mieszkań mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej. Umowy o najmie okazjonalnym nie obowiązuje część zapisów z ustawy o ochronie lokatorów. Oznacza to, że ma ona wiele zalet z punktu widzenia właściciela nieruchomości. Pozwala m.in. na przyśpieszoną eksmisję w przypadku niewywiązywania się lokatora z umowy. Jednak regulacje prawne sprawiają, że właściciel decydujący się na wynajęcie mieszkania na podstawie umowy o najem okazjonalny, ma ograniczone grono osób, którym może swój lokal wynająć. Tego typu umowy nie można bowiem zawrzeć z osobą, która nie ma alternatywnego mieszkania, do którego można ją eksmitować, chce wynająć lokal do celów innych niż mieszkaniowe, nie zamierza rezygnować z przywilejów zagwarantowanych przez ustawę o ochronie lokatorów, a także chciałaby zawrzeć umowę na czas nieoznaczony. Tak więc właściciel wybierający tę formę wynajęcia nieruchomości musi liczyć się z tym, że krąg potencjalnych zainteresowanych zmaleje. Tym samym osoba poszukująca lokalu do wynajęcia ma większe możliwości negocjacji warunków umowy, w tym np. wysokości czynszu.