Budowanie z harmonogramem

Budowanie z harmonogramem

W zależności od tego na jaką technologię budownictwa się zdecydowaliśmy i od własnych możliwości budowa domu może zaplanowana być na miesiące a nawet i na lata. Ułatwienie prowadzenia i kontrolowania każdej budowy znacznie nam ułatwi haromonogram. Jest to inaczej kalendarz budowy w którym wypisane będą wszystkie terminy wykonywania poszczególnych prac. Komu potrzebny będzie na budowie harmonogram? Wszystkim. Otrzymać muszą go robotnicy, kierownik budowy oraz inwestor lub inspektor nadzoru. Robotnicy, którzy otrzymają taki harmonogram znacznie łatwiej będą mogli obliczyć w jakim czasie ile zarobią. Jeśli chodzi o kierownika budowy to jemu harmonogram potrzebny jest głównie do dyscyplinowania robotników. Również bardzo pomocny jest podczas planowania dostaw materiałów i zamawiania sprzętu. Jeśli inspektor nadzoru będzie posiadał harmonogram to w znaczny sposób ułatwi im kontrole postępu robót oraz będzie ten dokument przyczyniał się do oszczędnego gospodarowania budżetem. Czym tak w ogóle jest harmonogram budowy? Jest to graficzne przedstawienie wzajemnych powiązań oraz czasy trwania poszczególnych prac. Taki dziennik budowy jest pomocy wszystkim osobom pracującym na placu budowy. Ułatwia ono planowanie wykonywania kolejnych prac, dostawy materiałów budowlanych. Przygotować go może firma, kierownik lub inspektor.