Budowanie domu zgodnie z prawem

Budowanie domu zgodnie z prawem

Kiedy pragniemy wybudować dom musimy wiedzieć, że przed przystąpieniem do robót budowlanych należy najpierw uzyskać warunki zabudowy oraz sporządzić projekt domu. Dopiero z tymi dokumentami możemy wystąpić o pozwolenie na budowę. Budowa domu będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy minie czternaście dni od uzyskania decyzji na budowę. Prowadząc inwestycje budowlane musimy wiedzieć, że każda z nich powinna być prowadzona z przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Z tych wszystkich przepisów najważniejsze jest prawo budowlane. Jest to ustawa która określa zadania jak i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Należy wiedzieć, że zanim nie uzyskamy pozwolenia na budowę nie wolno nam wbić nawet szpadla w ziemię. Aby otrzymać takie pozwolenie należy dostarczyć nie tylko projekt budowlany ale również i dokument potwierdzający warunki oraz możliwości działki budowlanej. Te informacje wynikają z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Informacje takie może uzyskać każda osoba zainteresowana w urzędzie miasta. Należy zdawać sobie sprawę również z tego, że jeśli będziemy budować dom bez otrzymania zezwolenia, to prawo budowlane przewiduje tutaj konsekwencje. Osoba, która nie trzymała się prawa może zostać ukarana, a poza tym dom będzie trzeba rozebrać. Prawo budowlane jest najważniejszym przepisem dotyczącym budowy domów i innych budynków.